ഞങ്ങളുടെ കേസ്

നിർമ്മാണം (താമസ കെട്ടിടങ്ങൾ)

surveillance camera6
security camera1
CCTV camera11
security camera
residential02
CCTV camera3
security camera3
CCTV camera5
security camera5
residential03
CCTV camera9
residential

ഓഫീസ് കെട്ടിടം & മ്യൂസിയം & റെസിഡൻഷ്യൽ & പാർക്കിംഗ്

ട്രാഫിക്

Egypt (1)
Egypt (3)
图片4
Egypt (2)
Ukraine02
Ukraine01
Korea

ഈജിപ്ത് & ഇക്വഡോർ & കൊറിയ & ഉക്രെയ്ൻ

വിദ്യാഭ്യാസം

thermal camera7
thermal camera8
thermal camera5
thermal camera1

വിദ്യാലയം

ഊർജ്ജം

Turkish fields (2)
Turkish fields (1)

ടർക്കിഷ് വയലുകൾ

വാണിജ്യ ശൃംഖല

Emirates Hotel (1)
Egypt hotel (4)
Egypt hotel (3)
Kuwait Supermarket (2)
The supermarket in Thailand
Kuwait Supermarket (1)
In the Middle East

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, കുവൈറ്റ്, തായ്‌ലൻഡ്, ഈജിപ്ത് ഹോട്ടൽ & എമിറേറ്റ്സ് ഹോട്ടൽ

ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ

Thai hospital (1)
Turkish hospital
Fever Ward Outpatient Security2
Turkish hospital2
Thai hospital (2)

തായ് ഹോസ്പിറ്റൽ & ടർക്കിഷ് ഹോസ്പിറ്റൽ & ഫീവർ വാർഡ് ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് സെക്യൂരിറ്റി

സാഹിത്യ ബ്രിഗേഡ്

Literary brigade (1)
Literary brigade (2)
Literary brigade (4)

വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ

നിർമ്മാണം

South Africa Stationery Company storage (6)
South Africa Stationery Company storage (2)
South Africa Stationery Company storage (1)
South Africa Stationery Company storage (5)
South Africa Stationery Company storage (4)
South Africa Stationery Company storage (3)

ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്റ്റേഷനറി കമ്പനി സംഭരണം